Bel Gratis : 088 - 770 9999

  Ja, ik wil graag gratis offertes!

  Incasso bedrag:

  Opdrachten p/j:

  Bedrijfsnaam:*

  Aanhef:

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Opmerking:


  ja Ja, ik ontvang graag maandelijks de beste tips over besparen en het vergelijken van offertes (GRATIS).*

  Privacy Policy

  Intrum Justitia geeft korting

  Intrum Justitia geeft wanbetalers korting als ze de rekening voor een bepaalde tijd voldoen. Sommige wanbetalers krijgen het aanbod om bijvoorbeeld 75% van de openstaande vordering binnen een korte termijn te voldoen. Ook worden er dan geen incassokosten in rekening gebracht en worden gerechtelijke incassokosten voorkomen. Zo lijkt het dat het bijna aantrekkelijk wordt om een rekening dan maar niet te betalen. Dat is volgens directeur Tom Garssen niet de bedoeling. Hij heeft aan dat het aanbod slechts voor een klein aandeel wanbetalers geldt dat bovendien maar beschikt over een beperkte afloscapaciteit.

  Kwaliteit incassobureaus

  De incassowereld is de afgelopen tijd snel gegroeid. Er zijn steeds meer organisaties die incasso’s uitbesteden en er zit een groeiende handel in het aantal vorderingen. Doordat de incassomarkt financieel een aantrekkelijke branche is groeit het aantal incassobureaus snel. Steeds meer bedrijven en deurwaardes begeven zich op het terrein van het niet gerechtelijke incassotraject, wat de kwaliteit niet altijd ten goede komt.

  Incassobureaus hoeven zich niet aan regels te houden

  Incassobureaus hoeven zich niet aan regels te houden en voor velen is de opbrengt van de pakketten vorderingen belangrijker dan de reden waarom mensen niet betalen. Regelmatig wordt er niet geluisterd naar de wanbetaler, waardoor bedrijven sterk benadeeld kunnen worden.

  Meer kwaliteit in de incassowereld

  De voorzitter en directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incassobureaus strijden voor meer kwaliteit in de incassowereld, maar hebben de indruk dat hun invloed beperkt is. Volgens hen staat de kwaliteit van het werk onder druk, doordat iedereen een incassobureau kan beginnen.

  Mensgericht incassobureau kiezen?

  Vooralsnog wordt er door de beleidsmakers nog weinig gedaan om een betere kwaliteit te bieden in de incassowereld. Wilt u een incassobureau inschakelen en voor een mensgericht incassobureau kiezen? Vul dan het formulier op deze website in en ontvang meerdere offertes van incassobureaus!

  Nieuwe wet buitengerechtelijke incassokosten

  Dinsdag 13 maart 2012 is de wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Deze wet is aangenomen door de Eerste Kamer en voegt een regeling toe voor incassokosten aan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering.

  Minimum en maximum bedrag voor incassokosten

  Deze wet bepaalt het maximale bedrag dat bedrijven mogen rekenen voor incassokosten bij periodiek terugkerende vorderingen. Dat betekent dat de consument bij rekeningen zoals energie, huur, telefonie etc. geen torenhoge incassokosten hoeft af te dragen bij te late betalingen. De hoogte van de te rekenen incassokosten is vastgelegd in een zogenaamde staffel. In deze staffel zijn vaste percentages bepaald voor de incassokosten bij de verschillende hoogten van de hoofdsom. Bovendien is er een minimaal bedrag van € 40,- bepaalt en een maximum bedrag van € 6.775,- bij bedragen van een miljoen of meer.

  Verplicht tot schriftelijke aanmaning

  Tevens is in de wet normering buitengerechtelijke incassokosten opgenomen dat consumenten eerst schriftelijk op de hoogte gesteld moeten worden van de betalingsachterstand, alvorens er incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Na deze schriftelijke aanmaning krijgt de schuldenaar veertien dagen de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Gaat hij binnen veertien dagen niet over tot betaling, dan mogen er incassokosten in rekening gebracht worden.

  Meer duidelijkheid en bescherming

  Met deze wet wil minister van justitie, Ivo Opstelten meer duidelijkheid scheppen voor bedrijven en consumenten over de hoogte van incassokosten. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de consument hoge incassobedragen moet betalen.

  Incassobureau zonder derdengeldrekening

  Uit onderzoek blijkt dat veel incassobureaus het geld niet incasseren op een derdengeldrekening. Incassobureaus kunnen zo de ontvangen gelden als werkkapitaal gebruiken en de opdrachtgever loopt extra risico. Als het incassobureau failliet gaat of met de noorderzon vertrekt, kan de opdrachtgever namelijk fluiten naar zijn geld.

  De helft van incassobureaus geeft aan over geen derdengeldrekening te beschikken

  Bij navraag onder 20 incassobureaus bleken er slechts 10 te beschikken over een derdengeldrekening. 7 incassobureaus gaven direct aan over geen derdengeldrekening te beschikken, maar 4 daarvan gaven het ontvangen geld dezelfde dag nog over te boeken naar de opdrachtgever. 3 incassobureaus konden geen antwoord geven op deze vraag.

  Incasseren zonder derdengeldrekening niet zonder risico’s

  Een derdengeldrekening is ervoor bedoeld om het ontvangen geld voor opdrachtgevers te beschermen voor een faillissement of beslag e.d. Incasseert een bedrijf zonder derdengeldrekening dan is dat niet zonder risico’s. Zelfs als het bedrijf wel over een derdengeldrekening beschikt is het verstandig na te gaan of deze wordt beheerd door een aparte Stichting Derdengelden. Voor de volledigheid kan nog om een accountantsverklaring over het correcte gebruik van deze derdengeldrekening worden gevraagd. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de saldi van deze rekening te verleidelijk zijn en voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn.

  Geen wettelijke verplichting derdengeldrekening

  Deurwaarders, notarissen en advocaten zijn verplicht een dergelijke derdengeldrekening te houden. Voor incassobureaus geldt geen wettelijke verplichting. Wel schrijft het de Nederlandse vereniging voor Incasso Ondernemingen (NVIO) het voor middels haar gedragscode.

  Gratis offertes bij Incassobureau Kiezen

  Bij Incassobureau Kiezen kunt u vrijblijvend offertes opvragen. Onze aangesloten incassobureaus worden gescreend op de derdengeldrekening.

  Incassobureau legt vaker loonbeslag voor hypotheek

  Werkgevers, Payroll bedrijven, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus constateren een trend naar meer loonbeslagen in opdracht van hypotheekverstrekkers. Een aantal jaar geleden waren er nog maar weinig dubieuze debiteuren onder huizenbezitters. De laatste jaren neemt dat aantal echter schrikbarend toe.

  Executieverkoop wordt vermeden

  Banken willen koste wat het kost een gedwongen verkoop van het huis voorkomen. In deze markt levert een executieverkoop namelijk ook niet veel meer op en banken blijven dan achter met een flinke restschuld. Via een loonbeslag kunnen mensen in hun huis blijven zitten en is de hoop dat ze op termijn ook weer gewoon gaan aflossen.

  Gemiddeld schuldbedrag stijgt

  Het incassobureau constateert dat door de toename van loonbeslagen in opdracht van hypotheekverstrekkers het totale gemiddelde schuldbedrag flink oploopt. Banken zetten loonbeslagen preventief in. Om te voorkomen dat het tot een huisuitzetting komt. Alleen de Rabobank zegt dat zij dit middel alleen bij uitzondering inzetten. Zij geven de voorkeur aan een betalingsregeling.

  Schuldhulpverlening helpt eigen huisbezitters

  De brancheorganisatie voor schuldhulpverlening geeft aan dat inmiddels drie van de tien hulpzoekers in het bezit zijn van een eigen huis. In 2008 meldden zich bijna noot mensen met een eigen huis.

  Kies het beste Incassobureau

  U ontvangt direct en vrijblijvend advies van de 4 geselecteerde incassobureaus in Nederland en de volledige lijst van incassobureaus in uw regio.

  Gratis Checklist Incasso

  Vraag vrijblijvend 4 offertes aan en ontvang de gratis checklist Incassobureau

  Uw klant betaalt direct

  Wacht niet te lang en schakel het beste incassobureau in. Uw klant betaalt direct de openstaande vordering.

  No Cure No Pay

  Aangesloten incassobureaus zijn erop gericht u pas kosten in rekening te brengen als uw debiteur betaald. Incassokosten worden doorbelast aan uw debiteur.

  Gratis advies van incassobureaus

  Incassobureau-kiezen heeft 4 incassobureaus voor u geselecteerd. Deze incassobureaus bieden u een slagvaardige en krachtige aanpak gericht op resultaat.  © 2014 Incassobureau-Kiezen. Alle rechten voorbehouden. Lovinklaan 1 | 6821 HX Arnhem | T 088 - 770 9999